Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Kutatás / Tudomány  --  OTDK
OTDK
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács elfogadta a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia központi felhívását és mellékleteit, és folyamatosan jelennek meg az egyes szekciók felhívásai is. Az érdeklődő hallgatóknak érdemes már most átböngészni a dokumentumokat, és kapcsolatba lépni a szakterüleleti TDK-felelőssel vagy a kari TDK-titkárral.

QvCP2

Workshop at the Graduate School of the Faculty of Law with Prof. Richard Vogler

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Tudományos Diákköri Tanácsa kari tudományos diákköri konferenciát szervez 2012. október 30-án (kedden) 9 órai kezdettel a Kar Tisza Lajos krt. 54. sz. alatti épületében. A konferencia célja, hogy a konferencián bemutatott, önképzési céllal készült, diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkák vitája és értékelése alapján döntsön a Kar által a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián nevezni kívánt dolgozatokról. A konferencia napja dékáni szünet.

A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége Jubileumi Emlékérem kitüntetést alapított a diáktudományos tevékenységet támogató, abban kiemelkedő eredményeket elérő tudományos, felsőoktatási és közéleti szereplők elismerésére. Az SZTE ÁJTK oktatói közül Prof. Dr. Nagy Ferenc és Dr. Szomora Zsolt, a Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék vezetője és oktatója, részesült emlékéremben.
Az SZTE Tehetségpont 2011. október 7-én (pénteken) 10:00 órai kezdettel nemzetközi konferenciát szervez a tehetséggondozás kihívásairól az új évezredben.
"Csak tiszta forrásból" címmel a Szegedi Tudományegyetem a XXX. OTDK-n díjazott hallgatók részvételével tudományos konferenciát rendez 2011. szeptember 16-án (pénteken) 10:00 órai kezdettel a Rektori Hivatal Aulájában.
Hajdu_JozsefAz Országos Tudományos Diákköri Tanács döntése alapján Mestertanár Aranyérem elismerésben részesült Prof. Hajdú József, dékánhelyettes, a Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, illetve a Munkaügyi Kapcsolatok és Társadalombiztosítási Képzések Intézetének vezetője.
Szabó, Papp, AuerAz OTDT Állam- és Jogtudományi Szakmai Bizottságának előterjesztése alapján az Odaítélő Bizottság 2011-ben Auer Ádámnak, az SZTE ÁJTK egykori joghallgatójának, az SZTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola doktorandusz hallgatójának Pro Scientia Aranyérmet adományozott.
Tehetsegnap_Megnyito2011. június 10-én került sor az SZTE ÁJTK I. Kari Tehetségnapjára. Az eseményt Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára dékányhelyettes asszony nyitotta meg, és az az NTP-OKA-XXII. számú pályázat tehetséggondozó programjában résztvevő hallgatók előadásai mellett az egyetemi tehetséggondozó tevékenység és a tudományos diákköri mozgalom aktuális kérdéseivel kapcsolatos eszmecserének is teret adott - a szervezők reményei szerint hagyományteremtő jelleggel.
OTDK_Fogadas1Prof. Dr. Szabó Imre, az SZTE ÁJTK dékánja 2011. május 19-én állófogadáson köszönte meg mindazon hallgatók és oktatók közreműködését, akik hozzájárultak Karunk eredményes szerepléséhez a XXX. OTDK Állam- és Jogtudományi, illetve Társadalomtudományi Szekcióiban.
Az SZTE ÁJTK 2011. június 10-én (pénteken) 13:00 órai kezdettel rendezi meg az első kari Tehetségnapot.

Szegedi kézben a Henger

A XXX. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának pécsi záróünnepségén Dr. Szabó Imre, az SZTE ÁJTK dékánja átvette a soron következő országos konferencia megrendezésére szóló felkérést tartalmazó hengert. Ezzel immár hivatalos: másfél évtized után ismét Karunk adhat otthont a nemes versengésnek.

Az OTDK nemcsak hallgatók, hanem intézmények, témavezetők, gondolatok és módszerek megmérettetése is. A rendezvény alapvető célja mégis a hallgatók tudományos előmenetelének támogatása, olyan élmény nyújtása, ami emberi és szakmai szempontból egyaránt inspiráló lehet számukra. Vajon a XXX. OTDK megfelelt ezeknek az elvárásoknak? Íme néhány hallgató szubjektív értékelése.

Pécs - XXX. OTDK

Április 20-án véget ért a XXX. OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciója, amelynek ezúttal a Pécsi Tudományegyetem adott otthont. Hallgatóink 5 első, 1 második, 2 harmadik és 9 különdíjat hoztak el a diáktudósok legmagasabb rangú versengéséről. Ezzel az első díjak számát tekintve a PTE mögött, az ELTÉ-vel és a PPKE-vel holtversenyben a második legjobb eredményt érték el.

Megnyito_Honlapra

2010. október 20-án lezajlott az első kari szintű Tudományos Diákköri Konferencia állam- és jogtudományi szekciója. Harminc nevezett dolgozat versenyzett öt alszekcióban zsűritagok és opponensek értő bírálata, illetve jelentős számú érdeklődő lelkes biztatása mellett.

tdk

2010. október 20-án a kari Tudományos Diákköri Konferencia állam- és jogtudományi szekciójában öt alszekcióban 30 nevezett dolgozatot mutatnak be a hallgatók. A konferencia plakátja, programja és a dolgozatok összefoglalói már letölthetőek.
XXXI. OTDK Szegeden!
2013-ban Karunk ad otthont a soron következő OTDK Állam- és Jogtudományi Szekciójának.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Tudományos Diákköri Tanácsa kari tudományos diákköri konferenciát szervez 2010. október 20-án (szerdán) 9 órai kezdettel a Kar Tisza Lajos krt. 54. sz. alatti épületében.

A konferencia célja, hogy a konferencián bemutatott, önképzési céllal készült, diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkák vitája és értékelése alapján döntsön a Kar által a XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián nevezni kívánt dolgozatokról.

A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Állam- és Jogtudományi Szekciója 2011. április 18-20. között Pécsett, Társadalomtudományi Szekciója pedig 2011. április 14-16. között Budapesten ülésezik a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, illetve a Zsigmond Király Főiskola szervezésében.

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatói az elmúlt öt év Országos Tudományos Diákköri Konferenciáin kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Az SZTE ÁJTK mind a hallgatók, mind a nevezett dolgozatok arányában számított eredméyességi mutatókban az elsők között foglal helyet a társkarok versenyében.