Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Magánjogi Tanszék  --  Nemzetközi Magán- és Gazdasági Jogi TDK (NMGJ TDK)

Megjelent a „Nemzetközi magánjog” című tankönyv második, átdolgozott és bővített kiadása

Nagy_Csongor_Istvan_-_Nemzetkozi_maganjogA tankönyv első kiadása alig egy éve jelent meg átlátható, egységes rendszerbe foglalva a nemzetközi kollíziós magánjog és a kapcsolódó jogterületek hatályos, uniós és magyar joganyagát, ezzel megbízható támpontot nyújtva az eligazodáshoz a joghallgatóknak és más olvasóknak egyaránt. A nemzetközi magánjog területén azonban azóta is jelentős változások zajlottak le. Több területen léptek hatályba az Európai Unió rendeleti normái tovább szorítva vissza a nemzeti szabályozásokat. Ez tette szükségessé az első kiadás felülvizsgálatát és bővítését, amelynek eredményeként a tankönyv második kiadása lefedi a teljes hatályos joganyagot.

A nemzetközi kollíziós magánjog és az ahhoz szorosan kapcsolódó, az európai polgári eljárásjog körébe tartozó jogterületek - joghatóság, határozatok kölcsönös elismerése és végrehajtása, stb. - régóta az Európai Unió (magánjogi) jogalkotásának homlokterében állnak a tagállami szabályozásokkal párhuzamos, azokat kiegészítő, és a jövőben minden bizonnyal majd fokozatosan felváltó rezsimet hozva létre. Mindemellett természetesen hatályban vannak és alkalmazandóak a tagállami nemzetközi magánjogi kódexek és a vonatkozó nemzetközi egyezmények. A szabályozások e párhuzamossága és gyors változásai a jogalkalmazókat számos kihívás elé állítja.


Nagy Csongor István egyetemi docens, Karunk Nemzetközi Magánjogi Tanszékének tanszékvezetője, először 2011-ben, majd - a jogterület azóta bekövetkezett változásait is feldolgozva - 2012 őszén 2. kiadásban megjelent tankönyvében - elsősorban az egyetemi oktatás igényeihez igazítva - átlátható rendszerbe foglalta a nemzetközi kollíziós magánjog és a kapcsolódó jogterületek hatályos joganyagát megbízható támpontot nyújtva az eligazodáshoz a joghallgatóknak és más olvasóknak egyaránt.

 

A tankönyv megvásárolható a Pólay Alapítványnál (6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54., a kari számítógépteremnél), illetőleg kapható az egyetemi tankönyvboltban és a kiadó webáruházában.

Nagy_Csongor_Istvan_-_Nemzetkozi_maganjog