Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Magánjogi Tanszék  --  A Tanszék munkatársai

Dr. Császár Mátyás

Dr. Császár Mátyásegyetemi adjunktus, Ph.D.

Szobaszám:
Bocskai u. 10-12. III. em. 81.
Fogadási idő:
megbeszélés szerint
Telefon:
+36 (62) 343-179
E-mail:
nmjt@juris.u-szeged.hu

Dr. Császár Mátyás egyetemi adjunktus a megalapítástól kezdve munkatársa tanszékünknek. Jogi diplomáját a József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte 1995-ben, „summa cum laude” minősítéssel, 1998-ban tett jogi szakvizsgát, 1998. júniusa óta ügyvéd. Kutatói ösztöndíjjal 1997. nyarán a Firenzei Tudományegyetem Jogtudományi Karán, 1998. decemberében és 1999. októberében a Warwick-i Tudományegyetem Jogtudományi Karán folytatott tudományos kutatásokat.


Első publikációi 1998-ban és 2001-ben az Európai Unió jogforrási rendszere témájában jelentek meg: Az irányelvek közvetlen hatálya (Acta Juridica et Politica, Szeged, 1998.); Az Európai Unió jogforrási rendszere (Tanulmányok az EU jogi intézményei és a jogharmonizáció köréből, JATE-ÁJTK Nemzetközi Jogi Tanszék, 1998.); Az Európai Unió normáinak jogforrási hierarchiája (Acta Juridica et Politica, Szeged, 2001.). Hosszú szünet után az Európai Jog 2008. évi júniusi számában jelent meg tanulmánya „Szerződésen kívüli kötelmek kollíziós joga: Róma II.v. magyar Kódex” címmel, amelyet több másik tanulmány követett: Szerződésen kívüli kötelmek kollíziós joga: közösségi jog v. magyar Kódex (In: Európai kollíziós kötelmi jog, szerk.: Dr. Vörös Imre, Dr. Palásti Gábor, KRÍM Bt., Budapest 2009.); A határon átnyúló fogorvosi tevékenységi jogi szabályozása az Európai Unióban (Jogtudományi Közlöny, 2010/6.); Az Európai Unió intézményi aktusai a Lisszaboni Szerződés után (Európai Jog, 2011/1.), A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés intézményi jogi aktusai a Lisszaboni Szerződés előtt és után (De Iurisprudentia Et Iure Publico, 2011/3. szám, www.dieip.com).


Olaszul felső-, angolul közép, oroszul alapfokon beszél.


Kutatási területe az Európai Unió jogforrási rendszere illetve az EU nemzetközi magánjoga.
Szakmai önéletrajz


Oktatói adatlap


Publikációs jegyzék