Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Magánjogi Tanszék  --  A Tanszék munkatársai

Dr. Tóth Benedek

Dr. TÓTH BENEDEKegyetemi tanársegéd


Szobaszám:
Bocskai u. 10-12. III. em. 81.
Fogadási idő:
Hétfő 11:30-12:30
Telefon:
+36 (62) 343-179
E-mail:
nmjt@juris.u-szeged.hu

Dr. Tóth Benedek egyetemi tanársegéd jogi diplomáját 2006-ban szerezte a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, amelyet követően ügyvédi irodában helyezkedett el. Később jogászként dolgozott a Szociális és Munkaügyi Minisztériumban, majd ismét ügyvédjelölt lett. 2009-ben kezdte meg doktori tanulmányait a Tanszék és a Kar Doktori Iskolájának keretei között a globális kereskedelmi szabályozások területén, 2012-től a Tanszék oktatója.


Kutatási területe a globális kereskedelmi köz- és magánjogi szabályozások, ezen belül elsősorban a WTO keretein belül működő globális kereskedelmi jog, amely tárgykörökben számos előadást tartott hazai és külföldi tudományos konferenciákon. Publikációi közül a Munkaügyi minimumstandardok a globális kereskedelmi jogban című tanulmánya az Európai Jog 2011/4. számában jelent meg, a Magyarország Alaptörvénye és a nemzetközi eredetű jogforrások című megjelenés alatt áll (várható megjelenés: In: Varga Norbert (szerk.): Az új Alaptörvény és a jogélet reformja. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2012.). A jog és a gazdaság megváltozó viszonyrendszere címmel egy tanulmánya előkészületben van.

 

Angolul felsőfokon, németül középfokon beszél.
Önéletrajz, publikációk Oktatói adatlap