Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Magánjogi Tanszék  --  Nemzetközi Magán- és Gazdasági Jogi TDK (NMGJ TDK)

ERASMUS pályázati felhívás - Universidad Complutense de Madrid, Spanyolország

 Erasmus-EspaaUniversidad Complutense de Madrid egyetem, Spanyolország, Madrid


A Nemzetközi Magánjogi Tanszék a spanyolországi Universidad Complutense de Madrid egyetemmel kötött megállapodás alapján

 


ERASMUS mobilitási ösztöndíj-pályázatot hirdet.


 


Rendelkezésre álló férőhelyek: 2 fő

 

Az ösztöndíj időtartama: 9 hónap/fő

 

Szükséges nyelvtudás: spanyol. A partneregyetemen kurzusok látogatására kizárólag spanyol nyelven van lehetőség.

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

- Aktív, nappali tagozatos jogviszony az SZTE-ÁJTK-n;

- Négy lezárt félév;

- Magyar állampolgárság vagy tartózkodási engedély;

- A pályázó ERASMUS ösztöndíjban még nem részesült.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

-Kitöltött ERASMUS pályázati űrlap;

-Magyar és spanyol nyelvű önéletrajz a pályázó elérhetőségeinek feltüntetésével;

-Motivációs levél magyar és spanyol nyelven;

-A spanyol nyelvtudást igazoló dokumentumok,

-A legutóbbi 2 félév tanulmányi eredménye (a Tanulmányi Osztály által kiállított hivatalos igazolással) illetve más hallgatói teljesítmény igazolása;

-Amennyiben a pályázó több kiírásra is egyidejűleg pályázatot kíván benyújtani, ennek tényét valamint a személyes rangsort kérjük a pályázatban megjelölni.


A pályázat benyújtása:

A pályázatokat kérjük a Nemzetközi Magánjogi Tanszék vezetőjének címezve elkészíteni és a Tanszék e-mail címénbenyújtani.

A pályázat elbírálása:

A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően e-mail útján kapnak értesítést.


A pályázati eljárással kapcsolatos valamennyi információ letölthető innen. További felvilágosítás a Nemzetközi Mobilitási Irodától vagy a Tanszék e-mail címén kérhető.