Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Magánjogi Tanszék  --  Nemzetközi Magán- és Gazdasági Jogi TDK (NMGJ TDK)

Megjelent Császár Mátyás Az Európai Unió intézményi jogi aktusai című könyve

Csaszar_Matyas_-_Az_Europai_Unio_intezmenyi_jogi_aktusaiMegjelent Császár Mátyás ”Az Európai Unió intézményi jogi aktusai” című könyve, amely az Európai Unió jogforrási rendszerét hiánypótló jelleggel, a teljesség igényével vizsgálja, elemzi és rendszerezi.

Az Európai Unió jogrendszere nem csak a jogi aktusok mennyiségét tekintve növekszik, hanem folyamatos minőségi fejlődésen is átesik az integráció működése, mélyülése során. E fejlődés nem csak a klasszikus jogforrási formák funkciójának, megjelenésének változásait idézi elő, hanem sok esetben új jogi formák létrejöttéhez is vezet, amely napjainkra sok szempontból az EU jogforrási rendszerének átláthatatlanságához, a rendszerszerű működésben számos kérdés feltevéséhez vezet.

 

Császár Mátyás, a Nemzetközi Magánjogi Tanszék egyetemi adjunktusának legújabb könyve az Európai Unió intézményi jogi aktusainak rendszerét a teljesség igényével, elsődlegesen a rendszerezés szándékával, sok esetben az összehasonlító elemzés módszerét is felhasználva mutatja be. A könyv elsődleges célja, annak megvizsgálása, hogyan lehet viszonylag egységes szempontrendszer szerint az Európai Unió intézményi jogi aktusait rendszerezni, azok típusait elhatárolni, és a nevesített tipikus aktusok formáit megkülönböztetni. Szintén vizsgálja a mű azt a kérdést, hogy beszélhetünk-e valamilyen hierarchiáról az Európai Unió jogforrásai, különösen az intézményi jogi aktusok között.

 

A könyv három részre tagolva mutatja be az Európai Unió intézményi aktusainak rendszerét. Az első rész az aktusok uniós tipizálásával, jogforrási rendszerben elfoglalt helyével foglalkozik, majd a második részben kerül sor az intézményi aktusok elemzésére kezdve az aktusok Lisszaboni szerződés előtti rendjével, majd folytatva az Alkotmányos Szerződés reform elképzeléseivel és végül bemutatva a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével bekövetkező változásokat. A harmadik rész a jogforrási hierarchia koncepciójának a közösségi és uniós jogban való megjelenésével, fejlődésével, valamint a bevezetéssel kapcsolatos javaslatokkal foglalkozik.

 

A könyv témájának nemzetközi összehasonlításban is hiánypótló jellege és a téma teljeskörű feldolgozása miatt nagy érdeklődésre tarthat számot az Európai Unió jogával foglalkozó kutatók és gyakorló jogászok körében.

 

 

Csaszar_Matyas_-_Az_Europai_Unio_intezmenyi_jogi_aktusaiAdatok:

 

Cím: Az Európia Unió intézményi jogi aktusai

Szerző: Dr. Császár Mátyás egyetemi adjunktus, Ph.D.

Kiadó: Pólay Elemér Alapítvány

Megjelenés: 2013

Terjedelem: 213 oldal

ISBN: 978-615-5300-05-9