Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Nemzetközi Magánjogi Tanszék  --  Nemzetközi Magán- és Gazdasági Jogi TDK (NMGJ TDK)

A Nemzetközi Magánjogi Jogesetmegoldó Verseny (2011/12. I. szemeszter) végeredménye és díjazottjai

Nemzetkozi_maganjogi_jogesetmegoldo_versenyA Nemzetközi Magánjogi Tanszék a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. támogatásával jogesetmegoldó versenyt hirdetett az I. félévre. A megadott jogeset megoldásait 2011. november 15. 24 óráig beérkezőleg vártuk, amely időpontig számos alapos megoldás érkezett.

A Nemzetközi Magánjogi Tanszék a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. támogatásával jogesetmegoldó versenyt hirdetett az I. félévre. A megadott jogeset megoldásait 2011. november 15. 24 óráig beérkezőleg vártuk, amely időpontig számos alapos megoldás érkezett.


A Nemzetközi Magánjogi Jogesetmegoldó Verseny helyezettjei a 2011/12. tanév őszi szemeszterében:

 

I. helyezett: Balog Balázs

II-III. helyezettek (megosztva): Solymár Anna, Gellért Enikő, Simon Alexandra

 

A kiírásban meghirdetettekhez képest (a három legjobb megoldás beküldője a félév végi vizsgán 6 - 5 - 4 pluszpontot illetve a HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. által felajánlott könyvjutalmat kap), az I. helyezett Balog Balázs kimagasló megoldásáért a félév végi vizsga alól felmentést és megajánlott jeles érdemjegyet kapott, míg a II-III. helyezett Solymár Anna, Gellért Enikő, Simon Alexandra a félév végi vizsgán +4 pontot érdemeltek ki. A könyvjutalmak átvehetőek a Tanszéken.

 

Az I. helyezett Balog Balázsnak a Tanszék ezúton is, külön gratulál kiváló beadványához, és gratulálunk a II-III. helyezetteknek is!Minden résztvevőnek köszönjük a munkáját és megoldásait!

HVG-ORAC-sarga-bordo_I

www.hvgorac.hu