Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Magyar Jogtörténeti Tanszék  --  Oktatott tárgyak, tematikák

Magyar alkotmánytörténet tematika, levelező tagozat, 2012/13. I. félév

Magyar alkotmánytörténet

Levelező tagozat

 

2012/2013. tanév őszi szemeszter

 

konzultációk időpontja


tematika


tananyag


2012. szeptember 5.


Államalapítás, trónbetöltés

szabályai, a kormányzati

hatalom kialakulása és szervei, a közigazgatási szervezet jellemzői Mohács előtt.

Az országgyűlés kialakulása, szervezete, működése.

A törvénykezési szervezet kialakulása és fejlődése. Az

1723. évi bírósági reform.


TK. 48-64., 91-111, 120-135.,144-181., 166-167., 170-

176., 189-209.,


2012. szeptember 26.


A közigazgatási szervezet

jellemzői , a dikasztériumok.

A közhitelességi szervezet. Az állam és az egyház viszonyának alakulása. Erdély

közigazgatási berendezkedése

1541 előtt. Az Erdélyi fejedelemség államberendezkedése.


TK. 65-73., 111-119., 135-143.

155-156.,178-179., 197., 74‑77.,103-105.,117-119.,


2012. október 17.


Az 1848. évi áprilisi törvények.


TK. 235-259., 319-320., 342‑

344., 369-375., 396-398., 402‑

406., 412-414.


2012. november 14.


A kiegyezés közjogi alapjai.

(1867: XII. tc.,)

A törvénykezési szervezet átalakítása (1869: IV. tc.)

Közigazgatási reformok

(1870: LCII. tc., 1871. XVIII. tc. )

Alkotmányjogi változások : 1918-1920 között.

Alkotmányjogi változások a Horthy-korban: 1920: I. tv., 1925: XXVI. tv.,1926:XXII.tc.


TK. 315-438.


 

Kötelező irodalom: Mezey Barna (szerk): Magyar alkotmánytörténet. Budapest, Osiris Kiadó, 2003, illetve az ezt követő kiadások.

 

A tankönyvi anyag mellé az előadáson elhangzottak is szükségesek.

 

Számonkérés: kollokvium

 

Szeged, 2012. szeptember 1. Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária