Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Magyar Jogtörténeti Tanszék  --  Oktatott tárgyak, tematikák

Magyar alkotmánytörténet tematika nappali tagozat 2012/13. I. félév

Magyar alkotmánytörténet

2012/13. tanév őszi szemeszter, előadás (heti két óra 3 kredit) és gyakorlat (heti egy óra, egy kredit)

 

Téma


Tananyag

 


Államalapítás, trónbetöltés,a kormányzati hatalom központi szervei


TK. 48-64.; 91-106; 120-135;166-167.; 170-176., 241.


Az országgyűlés kialakulása, szervezete és működése.


TK. 107-111.;


A közigazgatási szervezet jellemzői


TK. 144-181;


Kormányszékek


TK. 65-73., 111-119.; 135-143.


Az igazságszolgáltatás és a közhitelességi szervezet 1848-ig


TK. 182-209;


Az 1848. évi áprilisi törvények,

1848: IV-V. tc.


TK. 235-252; 319-320.; 342-344.


Az 1848. évi áprilisi törvények,

1848: III.-XVI. XXIII. tc.


TK. 369-375., 396-398.; 402-406.; 412-414.;


  • I. zárthelyi dolgozat

A jogegyenlőség megteremtése az 1848. évi áprilisi törvények alapján. A neoabszolutizmus államberendezkedése.


TK 253-259.;


A kiegyezés közjogi alapjai,

1867:XII.tc.


TK. 253-259.; 398-401.,

260-280; 320-324.; 333-342.; 344-347.; 358-362.; 402-406


A törvényhozó hatalom változása a dualizmus korában


 


Közigazgatási reformok,

1870: LCII. tc.

Közigazgatási reformok,

1871: XVIII.tc.

Budapest székesfőváros


TK. 382-394.; 401.; 411-412.; 414-416.; 418.

TK. 382-394.; 418-419.; 419-422.


  • II. zárthelyi dolgozat

A törvénykezési szervezet átalakítása,

1869:IV.tc.


TK. 401., 425-427.; 428-438.


Alkotmányjogi változások 1918-1920

Alkotmányjogi változások

1920:I.tv., 1925:XXVI.tv.

1926:XXII.,

1946.I.tv.


TK. 296-300; 316-317; 324-326.; 347-348., 375-377.; 423-424.

TK. 280-295; 317.; 326-331.; 348-351.; 362-369., 416-417.; 422-423.


zárthelyi dolgozatok javítása


 

Tananyag:

 

Mezey Barna (szerk.) Magyar alkotmánytörténet. Osiris, 2005. vagy 2003.,valamint az előadásokon és a konzultáción elhangzottak.

 

Ajánlott irodalom:

 

Ruszoly József: Újabb magyar alkotmánytörténet 1848-1949. Válogatott tanulmányok. Püski, Budapest, 2002. (7-66., 94-105.; 120-132.; 207-294.)

 

A gyakorlati órák látogatása kötelező. A szemeszter során két alkalommal lehet hiányozni. Ennél több hiányzás esetén a hallgató, a gyakorlatot vezető oktató által meghatározott módon beszámolóra köteles. Öt hiányzás után a gyakorlati óra pótlására nincs lehetőség.

 

A szemeszter során két zárthelyi dolgozatot kell eredményesen teljesíteniük a hallgatóknak ahhoz, hogy a gyakorlati órák teljesítettnek minősüljenek. Egy-egy zárthelyi dolgozat akkor eredményes, ha az elérhető pontszám 60%-át teljesíti a hallgató.

Az eredménytelen zárthelyi dolgozat javítására egyszer van lehetőség a szorgalmi időszakban, amely akkor tekinthető eredményesnek, ha az elérhető pontszám 60%-át teljesíti a hallgató.

Amennyiben a hallgató a zárthelyi dolgozatok követelményét nem teljesíti, akkor az eredménytelen gyakorlati jegy pótlására vizsgaidőszakban, a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat szerint van lehetőség.

 

 

Szeged, 2012. szeptember 3.

 

 

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária