Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Magyar Jogtörténeti Tanszék  --  Oktatott tárgyak, tematikák

Magyar jogtörténet tematika2011/2012. tavaszi szemeszter

 

Magyar jogtörténet

Magyar jogtörténet


2011/12. tanév tavaszi szemeszter


Tananyag


február 6-7.


Jogforrástanfebruár 13-14.


Személyek joga a magyar magánjogban


TK. 86-96.

167-171.; 227-235.


február 20-21.


Perjogtörténet a rendi korban


TK. 405-441.


február 27-28.


Családjogi intézmények a magánjogban (a házassági jog fejlődése, örökbefogadás)


TK 142-152;

167-171.; 227-235.


március 5-6.


Dologi jogi intézmények a rendi magánjogban


TK.97-117;


március 12-13.


Rendi büntetőjog és kodifikációtörténet


TK. 263-311. ; 312-324.


március 19-20.


Kötelmi jogi intézmények a rendi magánjogban


TK 118-130.1. zárthelyi dolgozatmárcius 26-27.


Öröklésjogi intézmények a magánjogban (törvényes öröklés szabályai, ITSZ rendelkezései, végrendeleti öröklés fejlődése)


TK. 130-141.

TK. 188-190.


április 2-3.


Dologi jogi intézmények a polgári korban (telekkönyv, polgári tulajdon, idegen dologi jogok)


TK. 324-356.


április 9-14.


Tavaszi szünetáprilis 16-17.


A büntetőjog fejlődése a polgári korban (Deák féle anyagi jogi javaslat; Csemegi kódex)


TK. 167-171.; 227-235.2. zárthelyi dolgozatáprilis 23-24.


Kötelmi jogi intézmények a polgári korban


TK. 171-179;


május 7-8.


A polgári kor perjogának története


TK. 442-466.A zárthelyi dolgozatok javítása
 Tananyag:

1. Kötelező irodalom:

Mezey Barna (szerk.) Magyar jogtörténet. Osiris Kiadó Budapest, 2007.

2. az előadásokon és a konzultációkon előadottak.

A magyar jogtörténeti gyakorlatok látogatása kötelező. Amennyiben a hallgató a gyakorlatokról kettőnél többet hiányzik, a gyakorlatvezető által meghatározott módon beszámolni köteles. Amennyiben a hallgató ötnél több gyakorlati óráról hiányzik, akkor pótlásra nincs lehetőség. A gyakorlat nem teljesítettnek minősül.

A szemeszter során minden hallgatónak két zárthelyi dolgozatot kell legalább elégségesre teljesítenie ahhoz, hogy a gyakorlatok félévi teljesítése érvényes legyen. A zárthelyi dolgozat eredménye akkor elégséges, ha az elérhető pontszámok 60%-át eléri a hallgató.

 

Szeged, 2012. február 6.

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária