Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Magyar Jogtörténeti Tanszék  --  Oktatott tárgyak, tematikák

Magyar jogtörténet tematika 2010/2011. tanév tavaszi szemeszter

Magyar jogtörténet

2010/11. tanév tavaszi szemeszter

2011. január 31.


Jogforrástan (Werbőczy Tripartituma, a törvény és a Corpus Juris Hungarici, a privilégium, a statutum, a rendelet)

TK. 29-45, 46-67


február 7.


A személyek joga és a családi jogi intézmények a rendi korban

Tk. 86-87, 142-152


február 14.


Büntetőjog-történet a rendi korban

Tk. 263-311.


február 21.


A dologi jog a rendi korban (a kötött tulajdon jellegzetességei: az ősiség, az adományrendszer. A birtok.)

Tk. 97-117


február 28.


Kötelmi jogi intézmények a rendi korban (szerződési típusok: örökbevallás, időleges bevallások)

Tk. 118-130


március 7.


A rendi kor perjogtörténete

Tk. 405-441


1.zárthelyi dolgozat


 


március 21.


Családi jogi intézmények a polgári korban

Tk. 167-171, 227-235


március 28.


A polgári kor dologi jogi intézményei (a szabad birtok kialakulása, a telekkönyv, az idegen dologi jogok rendszere. A hitbizomány)

Tk. 171-179


április 4.

 


Tavaszi szünet


április 11.

2. zárthelyi dolgozat


A büntetőjog kodifikációja Magyarországon

Tk. 312-376


április 18.


A kötelmi jog fejlődése a polgári korban

Tk. 179-188


május 2.


A polgári kor perjogtörténete

TK. 442-466


május 9.


Az öröklési jog fejlődése

Tk. 130-141, 188-190


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Tananyag:

 

Mezey Barna: (szerk.) Magyar Jogtörténet. Budapest, 2007.

 

Hirdetmény a nappali tagozatos hallgatók számára

 

A magyar jogtörténeti gyakorlatok látogatása kötelező. Egy szemeszterben legfeljebb két gyakorlati óráról lehet hiányozni. Amennyiben a hallgató kettőnél több, de ötnél kevesebb gyakorlati óráról hiányzik, a gyakorlati óráról való hiányzás feltételeit a gyakorlatvezető határozza meg.

Amennyiben a hallgató ötnél több gyakorlati óráról hiányzik, annak nem teljesítettnek számít a féléve magyar jogtörténet gyakorlatból.

Ahhoz, hogy magyar jogtörténet gyakorlatból érvényes legyen a hallgató féléve, mindkét zárthelyi dolgozatot eredményesen teljesíteni kell. (A zárthelyi dolgozat akkor tekinthető eredményesnek, ha az elérhető pontszámok 60%-t a hallgató eléri.)

 

Szeged, 2011. január 31.

 

 

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária