Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Magyar Jogtörténeti Tanszék  --  Oktatott tárgyak, tematikák

Magyar jogtörténet tematika 2012-2013. tavaszi (II.) félév

 

Magyar jogtörténet

Magyar jogtörténet


2012/13. tanév tavaszi szemeszter


Tananyag


február 4.


Jogforrástanfebruár 11.


Személyek joga a magyar magánjogban


TK. 86-96.

167-171.; 227-235.


február 18.


Családjogi intézmények (házassági jog fejlődése, örökbefogadás


TK 142-152, 167-171,227-235.


február 25.


Perjogtörténet a rendi korban


TK. 405-441.


március 4.


Dologi jogi intézmények a rendi magánjogban


TK.97-117;


március 11.


Kötelmi jogi intézmények a rendi magánjogban


TK. 118-130.


március 18.


a rendi büntetőjog


TK 263-311. ; 312-324.


március 19.


1. zárthelyi dolgozatmárcius 25.


tavaszi szünetáprilis Húsvét


előadás nincs, de a héten gyakorlatok vannak


.


április 8.


Öröklésjogi intézmények a rendi magánjogban magánjogban (törvényes öröklés szabályai, végrendeleti öröklés fejlődése)


TK. 130-141.

.


április 15.


A büntetőjog fejlődése a polgári korban (Deák féle anyagi jogi javaslat; Csemegi kódex)


TK. 324-356.


április 16.


2. zárthelyi dolgozatáprilis 22.


Dologi jogi intézmények a polgári korban (telekkönyv, polgári tulajdon, idegen dologi jogok)


TK. 171-279


április 29.


Kötelmi jogi intézmények a polgári korban


TK. 179-188;


május 6.


A polgári kor perjogának története


TK. 442-466.


május 7.


zárthelyi dolgozatok javításamájus 13.


Öröklési jog a polgári korban


TK. 188-190


Tananyag:

1. Kötelező irodalom:

Mezey Barna (szerk.) Magyar jogtörténet. Osiris Kiadó Budapest, 2007.

2. az előadásokon és a konzultációkon előadottak.

A magyar jogtörténeti gyakorlatok látogatása kötelező. Amennyiben a hallgató a gyakorlatokról kettőnél többet hiányzik, a gyakorlatvezető által meghatározott módon beszámolni köteles. Amennyiben a hallgató ötnél több gyakorlati óráról hiányzik, akkor pótlásra nincs lehetőség. A gyakorlat nem teljesítettnek minősül.

A szemeszter során minden hallgatónak két zárthelyi dolgozatot kell legalább elégségesre teljesítenie ahhoz, hogy a gyakorlatok félévi teljesítése érvényes legyen. A zárthelyi dolgozat eredménye akkor elégséges, ha az elérhető pontszámok 60%-át eléri a hallgató.

Szeged, 2013. február 1.

Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária