Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Magyar Jogtörténeti Tanszék  --  Oktatott tárgyak, tematikák

Magyar jogtörténet tételsor

 

Magyar jogtörténet tételek:

Nappali és levelező tagozatos (Kecskemét, Szeged) hallgatóink számára

 

 1. Jogforrási rendszer Magyarországon (29-45.)
 2. A szokásjog, mint jogforrás (29-34.)
 3. A törvény, mint jogforrás (34-40.)
 4. A rendelet, mint jogforrás (41-44)
 5. A magánjogi kodifikáció lépései (156-166.)
 6. A jogtudomány fejlődése Magyarországon (46-59.)
 7. Személyi jogi intézmények a rendi magánjogban (86-96.)
 8. A házassági jog a rendi magánjog szabályai szerint (142-151.)
 9. A családi jog intézményei: apai hatalom, gyámság, rokonság (151-152.)
 10. A tulajdon és a birtok a rendi magánjogban (97-106., 117.)
 11. Az elévülés és az elbirtoklás kérdése a rendi magánjogban. (102-104.)
 12. Az ősi és a szerzett birtok. Az osztály. (106-110.)
 13. Az adományrendszer a rendi magyar magánjogban: az adománybirtok fajai, az adományozás jogcímei, az adománylevél. (110-115)
 14. A beiktatás (115-117.)
 15. A kötelmi jogi intézmények általános szabályai (118-121.)
 16. Szerződési típusok a rendi magánjogban (121-130.)
 17. Az örökbevallás (121-124.)
 18. A zálogjog a rendi magánjogban (124-128.)
 19. A végrendeleti öröklés a rendi magánjogban (130-134.)
 20. A törvényes öröklés a rendi magánjogban (134-137.)
 21. A hitbizomány (137-138.)
 22. Női különjogok a rendi magánjogban: a leánynegyed, a hitbér, a jegyajándék, a hozomány, az özvegyi jog, a hajadoni jog és a közszerzemény. (138-141.)
 23. Személyi jogi intézmények a polgári korban (167-171.)
 24. A polgári kor családjogi intézményei: az örökbefogadás, a gyámság és a gondnokság. (232-235. és az előadás anyaga)
 25. A házassági törvény: 1894:XXXI. tc. (227-232.)
 26. A tulajdon és a birtok a polgári korban. (171-179.)
 27. A telekkönyv. (előadás anyaga)
 28. Az idegen dologi jogok rendszere a polgári korban (171-179.)
 29. A kötelmi jog általános része (179-186.)
 30. A kötelmi jog különös része: az egyes szerződési típusok (186-188)
 31. Az adás-vételi szerződés (előadás)
 32. A végrendeleti öröklés a polgári korban (188-190)
 33. A törvényes öröklés a polgári korban (190. és az előadás anyaga)
 34. A büntetőjog forrásai a rendi korban (277-281.)
 35. A büntetőjogi kodifikáció kezdeti lépései Magyarországon (312-317.)
 36. Az 1843. évi javaslatok (318-324.)
 37. A Csemegi kódex (324-341.)
 38. A Kihágási büntető törvénykönyv és előzménye (342-345.)
 39. A bűncselekmények elkövetői (281-285.)
 40. A büntetőjogi felelősség kérdése (285-290.)
 41. Bűncselekménycsoportok a rendi korban (290-296.)
 42. Büntetési nemek a rendi korban (296-300. , 306-311.)
 43. A büntetések végrehajtása a rendi korban (300-306.)
 44. Büntetés-végrehajtás a polgári korban (356-376.)
 45. Az accusatorius eljárás sajátosságai (405-420.)
 46. Az inquisitórius eljárás sajátosságai (420-441.)
 47. A Bűnvádi Perrendtartás (442-457.)
 48. A Polgári Perrendtartás (457-466.)

 

A tételsorhoz megadott forráshelyek csak tájékoztató jellegűek! Minden kérdéshez ismerni kell az előadásokon elhangzottakat is.

A felkészülést az ajánlott irodalomként megadott tankönyvek is segítik.

 

Szeged, 2010. április 14.