Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Szakirányú továbbképzés  --  Szakirányú továbbképzés jogász végzettségűeknek

Családjogi szakjogász

 

(szakirányú továbbképzés)

 Képzési terv

Képzési program

 A képzés célja

A szakirányú továbbképzés résztvevői elsősorban a gyámügyi szakigazgatás, a családvédelem és családsegítés, valamint a szociális területen dolgozó, továbbá e területeken jogi képviseletet vagy más jogalkalmazói tevékenységet ellátó jogászok továbbképzése, a gyermekvédelmi törvénynek megfelelő családjogi és más határtudományi, valamint nemzetközi családjogi és gyermekvédelmi ismeretek biztosítása útján. A bontóperek, gyermek elhelyezési, gyermektartási és egyéb családjogi perek jogi képviseletét ellátó jogászok továbbképzése.

A családjog és gyermekvédelem törzsanyagának (szakirodalmának, hatályos hazai és nemzetközi joganyagának) és jogalkalmazási gyakorlatának az alapképzést meghaladó körű és mélységű ismerete.

A családjoghoz, illetve a gyermekvédelemhez kapcsolódó jogterületek (polgári jog, polgári eljárásjog, közigazgatási jog stb.) témával összefüggő részeire vonatkozó joganyag és jogalkalmazási gyakorlat ismerete.

A képzés ismeretet nyújt a gyermek jogairól szóló New York-i Egyezmény, az egyéb családjogi tárgyú nemzetközi egyezmények, valamint a nemzetközi magánjogi kódex családjogra utaló szabályairól, a családjog határtudományainak (pszichológiai, pszichiátriai, szociológiai) főbb kapcsolódó területeiről, illetve az alternatív konfliktuskezelő eljárásokról.

A képzés szakmai vezetője:

Dr. Hegedűs Andrea PhD, egyetemi docens

Oklevélben szereplő végzettség

Családjogi szakjogász

A képzési idő

4 félév

Képzés jellemzője

levelező tagozatú képzés, őszi-tavaszi féléves rendszerben,

a képzési hely: Szeged

a tanórák időpontja félévente kb. 10-12 hétvége, péntek délután és szombat délelőtt.

Költségtérítés jelenlegi összege

120.000.- Ft/félév

A részvétel feltétele

Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség.

Felvételi vizsga nincs.

Jelentkezési határidő

Jelentkezés módja

A képzés kezdete

2015. szeptember 10.

az intézmény honlapján

2015. szeptember 15.

Csatolandó dokumentumok

oklevélmásolat

Kapcsolattartó/szakfelelős

SZTE ÁJK Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék

Kapcsolattartó: Pártos Eszter tanulmányi előadó

Szakfelelős: Dr. Hegedűs Andrea PhD, egyetemi docens

6721 Szeged, Bocskai utca 10-12.

tel./fax.: 36/62/544 - 513,

e-mail: partos@juris.u-szeged.hu

honlap: http://www.juris.u-szeged.hu

Egyéb információk

A költségtérítés összegét a jogszabályok keretei között a Kar évente állapítja meg.

Jelentkezési lap