Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Szakirányú továbbképzés  --  Szakirányú továbbképzés jogász végzettségűeknek

Francia jogi és szakfordítói szakjogász

szakirányú továbbképzés

 Képzési terv

 A képzés célja

 A szakirányú továbbképzés résztvevői elsősorban a francia jogrendszerrel, annak legfontosabb jogágaival és azok európai uniós vonatkozásaival ismerkedhetnek meg, elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerezve. Ebben kiemelkedő segítséget nyújtanak a francia partneregyetemekről (Université Jean Moulin-Lyon III., Montpellier I., François Rabelais-Tours) érkező külföldi vendégprofesszorok, illetve a francia-magyar minisztériumi megállapodás alapján egyetemünkön oktató anyanyelvi vendégtanárok és lektorok. A képzés részét képezi a francia és magyar jogrendszer összehasonlító elemzése és ennek a francia nyelvről, illetve nyelvre történő fordításban való megjelenése is.
A résztvevők emellett intenzív nyelvi oktatásban és szakfordítói képzésben is részesülnek, elsajátítva a francia nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméleti és gyakorlati alapjait, valamint szókincsét, biztosítva ezzel, hogy az alapozó szakmai tárgyak során megszerzett szókincsüket hatékonyan alkalmazhassák a munkájukban.
A szakirányú továbbképzés résztvevői számára olyan munkalehetőségek nyílnak meg, amelyek az idegen nyelv (szakfordítói képességek) használatát igénylik.

A képzés szakmai vezetője:

Prof. Dr. Badó Attila intézetvezető, egyetemi tanár

Oklevélben szereplő végzettség

Francia jogi és szakfordítói szakjogász

A képzési idő

4 félév

Képzés jellemzője

levelező tagozatú képzés, őszi-tavaszi féléves rendszerben,

a képzési hely: Szeged

a tanórák időpontja félévente kb. 7-8 hétvége, jellemzően péntek délután és szombat délelőtt.

Költségtérítés jelenlegi összege

120.000.- Ft/félév

A részvétel feltétele

Állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség.

államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt, minimum középfokú francia nyelvismeret.

Jelentkezési határidő

Jelentkezés módja

A képzés kezdete

2015. szeptember 10.

az intézmény honlapján

2015. szeptember 15.

Csatolandó dokumentumok

oklevélmásolat, valamint nyelvvizsga-bizonyítvány

Kapcsolattartó/szakfelelős

SZTE ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet
Kapcsolattartó: Dr. Kruzslicz Péter, Novákné Silay Tünde

Szakfelelős: Prof. Dr. Badó Attila intézetvezető, egyetemi tanár

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 54.
tel./fax.: 36/62/546 - 700

e-mail: novakne.tunde@irsi.u-szeged.hu

honlap: http://www.juris.u-szeged.hu

Egyéb információk

A költségtérítés összegét a jogszabályok keretei között a Kar évente állapítja meg.

Jelentkezési lap