Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Szakirányú továbbképzés  --  Szakirányú továbbképzés nem jogász végzettségűeknek

Angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szaktanácsadó

 

Angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szaktanácsadó (szakirányú továbbképzés)

 

Képzési terv

A képzés célja

A szakirányú továbbképzés résztvevői elsősorban az amerikai jogrendszerrel, annak legfontosabb jogágaival és azok nemzetközi vonatkozásaival ismerkedhetnek meg, elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerezve, új gondolkodásmódot és érvelési képességet elsajátítva. Ebben jelentős segítséget nyújtanak az amerikai partneregyetemekről (University of Toledo, University of Baltimore) érkező külföldi vendégprofesszorok, valamint a jelentős szakmai tapasztalatokkal rendelkező egyéb vendégoktatók (akik a salzburgi székhelyű Center for International Legal Studies elnevezésű non-profit szervezet által koordinált „Senior Lawyers Program” keretében megítélt oktatói ösztöndíj segítségével tartózkodnak Szegeden).
A szakirányú továbbképzés keretén belül ugyancsak jelentős hangsúlyt kapnak az Idegennyelvi Lektorátussal közösen kidolgozott, és a jelentős szakmai tapasztalatokkal rendelkező lektorátusi oktatók által tartott nyelvi és szakfordítói órák, amelyek keretében a résztvevők elsajátíthatják az angol nyelvről, illetve nyelvre történő fordítás elméleti és gyakorlati alapjait, ezzel is biztosítva, hogy az alapozó tárgyak során megszerzett szókincsüket hatékonyan alkalmazhassák munkájuk során.
A képzés ily módon ötvözi az angolszász jogrendszerek, azon belül az amerikai jogrendszer analitikus, gyakorlat közeli szemléletmódjának, másrészt a hazánkban továbbra is keresett jogi szakfordítói képzésnek az előnyeit. Ennek eredményeként a képzés a hazai piacon hiánypótló szerepet tölt be, és a jogász végzettségű résztvevők számára az angol jogi nyelv alkalmazását (bármilyen formában) megkövetelő munkalehetőségek nyílhatnak meg.

A képzés szakmai vezetője:

Samantha Joy Cheesman, tanársegéd

Végzettség

Angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szaktanácsadó

(Basics of Common Law and English Legal Translation)

A képzési idő

4 félév

Képzés jellemzője

Levelező tagozatú képzés, őszi-tavaszi féléves rendszerben, a képzési hely: Szeged. A tanórák időpontja jellemzően péntek délután és szombat délelőtt (alkalmanként kb. 8-10 óra), esetenként vasárnap délelőtt (max. 5 óra), félévente kb. 7-8 hétvége.

Költségtérítés jelenlegi összege

120.000.- Ft/félév

A felvétel előfeltétele

Gazdaságtudományi, társadalomtudományi képzési területen, avagy az igazgatási képzési ág alapképzésében szerzett oklevél és szakképzettség. Bekapcsolódhatnak a képzésbe a fenti képzési területen, illetve a képzési ágakban szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők.
További feltétel az államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt, minimum középfokú angol nyelvismeret.

Jelentkezési határidő

2015. szeptember 10.

Felvilágosítás

SZTE Állam-és Jogtudományi Kar Összehasonlító jogi Intézet
6721 Szeged, Bocskai utca 10-12.
telefon: 62/546-735

Kapcsolattartó: Samantha Joy Cheesman, tanársegéd
e-mail: oji@juris.u-szeged.hu

honlap: http://www.oji.u-szeged.hu

Jelentkezési lap