Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Oktatás  --  Képzések  --  Szakirányú továbbképzés  --  Szakirányú továbbképzés nem jogász végzettségűeknek

Társadalombiztosítási szaktanácsadó

 

Társadalombiztosítási szaktanácsadó (szakirányú továbbképzés)

 

Képzési terv

A képzés célja


a társadalombiztosítás területén dolgozó vagy az ott elhelyezkedni kívánó szakemberek részére speciális szakképzettséget biztosító szakirányú továbbképzés megvalósítása. A képzést a társadalombiztosítási jogot alkalmazó szakemberek feladatainak differenciálódása és a specifikáció iránti igény alapozta, illetve alapozza meg. A szakirányú képzés célja az alapképzésben elsajátított ismeretek elmélyítése, a joggyakorlat követelményeinek megfelelő integrálása. További célkitűzés, hogy az egyes társadalombiztosítási ismereteket igénylő munkaterületek feladatainak komplex ellátása érdekében az alapképzésben egyáltalán nem vagy mélységében nem oktatott speciális, interdiszciplináris területeken a szükséges szakmai ismeretek megszerzésének a biztosítása.


A képzés szakmai vezetője:


Prof. Dr. Hajdú József egyetemi tanár, tanszékvezető


Végzettség


"Társadalombiztosítási szaktanácsadó"

A képzési idő


3 félév


Képzés jellemzője


levelező tagozatú képzés, őszi-tavaszi féléves rendszerben,

a képzési hely: Szeged

A tanórák időpontja egy félévben 3 alkalommal, 2-3 napon; jellemzően csütörtökön, pénteken és szombat délelőtt.

A foglalkozások formája: előadás (gyakorlati elemekkel) a képzési terv szerint. A képzés költségtérítéses, a költségtérítés összegét a jogszabályok keretei között a kar évente állapítja meg.


Költségtérítés jelenlegi összege


130.000.- Ft/félév


A felvétel előfeltétele


Gazdaságtudományi, társadalomtudományi képzési területen továbbá az igazgatási és az egészségtudományi képzési ágban alapképzésben szerzett oklevél és szakképzettség. Bekapcsolódhatnak a képzésbe a fenti képzési területen, illetve a képzési ágakban szerzett főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkezők.


Jelentkezési határidő


2015. szeptember 10.

Felvilágosítás


Szegedi Tudományegyetem-MKTB Képzések Intézete

Engi Erika

6721 Szeged, Bocskai utca 10-12.

tel./fax.:62/546-356

engie@ juris.u-szeged.hu

Honlap: www.juris.u-szeged.hu


Jelentkezési lap