Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Munkajogi és Szociális jogi Tanszék  --  Személyek  --  Oktatók  --  Megbízott óraadó oktatók

Dr. Zakar András

2010. február 14.

Zakar_AndrasNév, beosztás: Prof. Dr. Zakar András címzetes egyetemi tanár

Fogadóóra helye: Szeged, Tisza Lajos krt. 54. fsz. 4.

Fogadóóra ideje: Hétfő 15-16

Telefonszám: (36-62) 544 385 vagy a 4385-ös belső szám

Emailcím: zakar@juris.u-szeged.hu

Kutatási terület leírása: Pályatanácsadás

 

 

 

 

 

 

Publikációk jegyzéke

Könyvek és könyvszerkesztések:

 

 1. Vizsgálatok a pályaválasztási értékorientáció körében (társszerk.)

Bács-Kiskun megyei Pályaválasztási Tanácsadó Intézet.

Kecskemét, 1980. 108 oldal

 

 1. Pályaválasztási elméletek.

Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 172 oldal

 

 1. Várkonyi (Hildebrand) Dezső emlékkötet (szerk.).

Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae Sectio Paedagogica et Psychologica, 30.

Szeged, 1988. 226 oldal

 

 1. Perspektiven der beruflichen Beratung in den osteuropäischen Ländern (Mithrsg.). Beiträge zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 151

BA Nürnberg, 1991. 126 oldal

 

 1. Pályalélektani tanulmányok. (szerk. és előszó).

Welfare Kiadó, Szeged, 1991. 87 oldal

 

 1. A pályaválasztás regionális koncepciója

BMRKK, Pécs, 2000. 64 oldal

 

 

Jegyzetek:

 

 1. Pályaválasztás és pályaorientáció (szerk.).

Elő-olvasmány.

BMMK, Békéscsaba, 2003. 46 oldal

 

 1. Pályaválasztás és pályaorientáció (szerk.).

Tanári kézikönyv.

BMMK, Békéscsaba, 2003. 37 oldal

 

 1. Pályaválasztás és pályaorientáció (szerk.).

Tankönyv.

BMMK, Békéscsaba, 2003. 185 oldal

 

 

Szakdolgozatok, disszertációk:

 

 1. A serdülő tanulók pályaválasztásának pedagógiai pszichológiai vizsgálata. Egyetemi szakdolgozat. Kézirat.

Szeged, 1971. 80 oldal

 

 1. Adalékok a serdülő tanulók pályaorientációjának pedagógiai pszichológiai elemzéséhez. Bölcsészdoktori értekezés. Kézirat.

Szeged, 1973. 155 oldal

 

 1. Gimnáziumi tanulók pályaorientációjának személyiségi tényezői. Kandidátusi értekezés. Kézirat.

Szeged, 1985. 201 oldal

 

 

Tanulmányok:

 

 1. A pályaválasztási kutatásokról.

Pályaválasztási Tanácsadás, 1973. 4. sz. 35-36. oldal

 

 1. A serdülő tanulók pályaérdeklődésének alakulása az orientáció időszakában. Művelődésügyünk, 22. sz. 1974. 29-32. oldal

 

 1. A serdülő tanulók pályaorientációjának pedagógiai pszichológiai vizsgálata. Pedagógiai Szemle, 1975. sz. 122-131. oldal

 

 1. Motive und Gestaltungsfaktoren der Berufswahl in der Pubertät.

Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae Sectio Paedagogica et Psychologica, 18.

Szeged, 1975. 67-93. oldal

 

 1. A serdülő tanulók pályaismeretét és önismeretét alakító tényezők.

Magyar Pedagógia, 1977. 2. sz. 152-163. oldal

 

 1. Iskolaelőkészítés külföldön.

Óvodai nevelés, 1977. 5. sz. 221-229. oldal

 

 1. Berufsberatung in Ungarn.

Berufsberatung und Berufsbildung, 1977. 11-12. sz. 339-342. oldal

 

 1. Pályaalkalmassági vizsgálatok a felsőoktatásban. In: Az egyetemi oktató-nevelő munka időszerű kérdései karunkon, IV. (szerk.: Csukás István-Veczkó József). Szeged, 1977. 223-240. oldal

 

 1. A pályaorientáció személyiségformáló szerepe.

Művelődésügyünk, 27. sz. 1978. 73-79. oldal

 

 1. Az első osztályos középiskolai tanulók pályaválasztási szándékainak értékorientációs tényezői.

Acta Universitas Szegediensis de Attila József nominatae Sectio Paedagogica et Psychologica, 21.

Szeged, 1979. 103-124. oldal

 

 1. Über die Veränderungen der Werteinstellung der Berufswahl.

Beiträge aus der Arbeit der Erziehungsberatungsstelle zu Greifswald, IV.

Greifswald, 1980. 107-110. oldal

 

 1. A pályaválasztási indítékok összehasonlító vizsgálata (társszerzőkkel).

Pályaválasztás, 1980. 4. sz. 28-33. oldal

 

 1. A középiskola harmadik osztályos tanulóinak pályaválasztási értékorientációi.

Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae Sectio Paedagogica et Psychologica, 22.

Szeged, 1980. 173-192. oldal

 

 1. Személyiségelv a pályaválasztási tanácsadásban.

Pályaválasztás, 1981. 2. sz. 43-44. oldal

 

 1. Az érettségiző fiatalok pályaválasztási identifikációjának pszichológiai vizsgálata. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae Sectio Paedagogica et Psychologica, 23.

Szeged, 1981. 81-103. oldal

 

 1. Tájékoztató jelentések a JATE Pszichológiai Tanszékén az elmúlt tervidőszakban (1977-1980) a 6-os kutatási főirány keretében végzett kutatásokról (társszerzőkkel). Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae Sectio Paedagogica et Psychologica, 23.

Szeged, 1981. 129-154. oldal

 

 1. Pályaválasztási tanácsadás fejlődéslélektani elméletei.

Pályaválasztás, 1982. 2. sz. 39-44. oldal

 

 1. Zur Untersuchung der Werthaltung in der Berufswahl.

Beiträge aus der Arbeit der Erziehungsberatungsstelle zu Greifswald, V.

Greifswald, 1982. 89-93. oldal

 

 1. A pályakép vizsgálata középiskolai tanulók körében.

Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae Sectio Paedagogica et Psychologica, 25.

Szeged, 1983. 217-231. oldal

 

 1. A pályára való beállítódás és a pályaorientáció (társszerzővel).

Pályaválasztás, 1985. 1. sz. 32-37. oldal

 

 

 1. A pályával való azonosulás vizsgálata pedagógusnak készülő gimnáziumi tanulók körében.

Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae Sectio Paedagogica et Psychologica, 27.

Szeged, 1985. 185-197. oldal

 

 1. A gimnáziumi tanulók pályaorientációjának személyiségi tényezői. Kandidátusi értekezés tézisei.

Szeged, 1985. 11. oldal

 

 1. A szakmunkástanulók érdeklődés-struktúrájának vizsgálata (társszerzővel).

Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae Sectio Paedagogica et Psychologica, 27.

Szeged, 1985. 197-206. oldal

 

 1. A középiskolai tanulók pályaválasztási elképzeléseinek érzelmi sajátosságai (társszerzővel).

Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae Sectio Paedagogica et Psychologica, 28.

Szeged, 1986. 159-178. oldal

 

 1. A kortárscsoport hatása a pályaorientáció alakulására.

Pályaválasztás, 1987. 1. sz. 3-10. oldal

 

 1. A pályaválasztási elképzelések személyiségi sajátosságai középiskolás korban.

Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae Sectio Paedagogica et Psychologica, 29.

Szeged, 1987. 245-256. oldal.

 

 1. Beraterausbildung in Ungarn (társszerzővel).

In: Beraterausbildung im internationalen Vergleich (Hrsg.: B.-J. Ertelt).

FH Mannheim, 1989. 441-454. oldal

 

 1. A pályalélektani speciális képzés.

Pedagógiai Szemle, 1989. 6. sz. 555-559. oldal

 

 1. A szakmai életút kutatásának főbb tendenciái.

Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae Sectio Paedagogica et Psychologica, 31.

Szeged, 1989. 23-33. oldal

 

 1. A svájci pályaválasztási tanácsadók képzése.

Pedagógiai Szemle, 1990. 12. sz. 1194-1200. oldal

 

 1. Tendenzen der beruflichen Beratung und der Beraterausbildung in Ungarn.

In: Perspektiven der beruflichen Beratung in den osteuropäischen Ländern.

BA Nürnberg, 1991. 105-115. oldal

 

 

 1. A középiskolai tanulók pályaorientációjának struktúrája és dinamikája. In: Pályalélektani tanulmányok.

Szeged, 1991. 75-86. oldal

 

 1. Pályafejlődés és szerepelsajátítás (társszerzővel).

Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series Tom. XXI.

Eger, 1993. 261-273. p.

 

 1. A pályaválasztás és a pályaválasztási tanácsadás európai tendenciái. In: Országos pályaválasztási konferencia. Kiadja a Vas Megyei Pedagógiai Intézet.

Szombathely, 1993. 30-41. oldal

 

 1. Entwichlung und Perspektiven der Berufsberatung in Ungarn.

In: Theorie und Praxis der Beratung: Beratung in Schule, Familie, Beruf und Betrieb.

BA Nürnberg, 1996. 53-71. oldal

 

 1. Paradigmenwechsel in der Heimerziehung in Ungarn. In: Handbuch Heimerziehung und Pflegekinderwesen in Europa.

Verlag Luchterhand, Kriftel, 1999. 111-115. oldal

 

37. A jogi pályák pszichológiai háttere.

Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica. Tomus LXV. Fasciculus 43. Szeged, 2004. 801-817. oldal

 

 

Kongresszusok, konferenciák:

 

 1. Untersuchungen über die Arbeitseinstellung bei ungarischen Oberschülern (társszerzővel).

Bericht über die 2. Wissenschaftliche Arbeitstagung der Forschungsgemeinschaft der Sektion Erziehungswissenschaften der Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald. Greifswald, 1975. 153-156. oldal

 

 1. A munkára való beállítódás pszichológiai sajátosságai (társszerzővel).

Szegedi Pedagógiai Nyári Egyetem, 12. Szeged, 1975. 328-356. oldal

 

 1. Iskolaelőkészítés külföldön.

Óvodapedagógiai Nyári Egyetem, Kecskemét, 1976. 192-210. oldal

 

 1. A pályaorientáció személyiség formáló szerepe.

Magyar Pedagógiai Társaság tudományos ülése.

Kecskemét, 1977. 4-5. oldal

 

 1. Gestaltungsfaktoren der Berufsorientation von Schuljugendlichen.

Internationaler Kongress für Angewandte Psychologie, XIX.

München, 1978. 4-6. oldal

 

 1. Berufsberatung in Ungarn. Kolloquium an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Berlin, 1978. 5-7. oldal

 

 1. Grundprinzipien der Berufsberatung in Ungarn.

Konferenz der Pädagogischen Hochschule „Erich Weinert”.

Magdeburg, 1978. 5. oldal

 

 1. A középiskolai tanulók pályaválasztási értékorientációi.

Magyar Pedagógiai Társaság tudományos ülése.

Kecskemét, 1979. 5-6. oldal

 

 1. Ermittlung der Berufsmotivation älterer Schüler (társszerzőkkel).

Konferenz der Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald.

Greifswald, 1979. 12-16. oldal

 

 1. Zur Struktur der Werteinstellungen im Berufsfindungsprozess.

Konferenz der Pädagogischen Hochschulle „Erich Weinert”.

Magdeburg, 1979. 3-5. oldal

 

 1. A serdülő tanulók pályaismeretét alakító pszichológiai tényezők.

Bölcsészműhely ’77.

Szeged, 1978. 389-402. oldal

 

 1. A középiskolai tanulók pályaválasztási értékorientációjának néhány sajátossága.

In: Vizsgálatok a pályaválasztási értékorientáció körében.

Kecskemét, 1980. 45-65. oldal

 

 1. Werteinstellungen im Berufsfindungsprozess bei Oberschülern.

XXII. Internationaler Kongress für Psychologie. Kurzfassungen 2

Leipzig, 1980. 675. oldal

 

 1. Az osztályközösség szerepe a pályaválasztási értékorientáció alakulásában.

Bács-Kiskun Megyei Oktatási Igazgatóság.

Kecskemét, 1980. 121-133. oldal

 

 1. A középiskolások pályaválasztási értékorientációi.

„Közoktatás korszerűsítése” OPI.

Budapest, 1980. 54-56. oldal

 

 1. A pályaválasztási értékorientáció vizsgálata középiskolai tanulók körében.

Magyar Pszichológiai Társaság V. Országos Tudományos Konferenciája (szerk.: Barkóczi Ilona).

Budapest, 1981. 183. oldal

 

 1. Fejlődéslélektani elméletek a pályaválasztási tanácsadásban.

Magyar Pszichológiai Társaság tudományos ülése.

Budapest, 1981. 12 oldal

 

 1. Zur Untersushung der Berufsvorstellungen älterer Schüler.

Konferenz der Pädagogischen Hochschule „Eric Weinert”. Band 2

Magdeburg, 1982. 22-25. oldal

 

 

 1. The Role of Value Attitude int he Development of Vocational Decisions.

IAAP 20th Congress of Aapplied Psychology. Abstacts.

Edinburgh, 1982. 387. oldal

 

 1. A középiskolai tanulók pályaképének értékorientációs sajátosságai.

Magyar Pszichológiai Társaság VI. Országos Tudományos Konferenciája (szerk.: Barkóczi Ilona és Nagy János).

Budapest, 1983. I. kötet 80. oldal

 

 1. Zum Anspruchensniveau des älteren Schülers in der Berufswahl.

Konferenz an der Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald.

Greifswald, 1983. 8. oldal

 

 1. A tanulók tanáraikkal szembeni elvárásai (egy összehasonlító vizsgálat alapján). Magyar Pszichológiai Társaság tudományos ülése.

Budapest, 1983. 15. oldal

 

 1. Stadien und Merkmale des Identifizierungsprozesses mit dem Lehrerberuf bei Oberschülern (társszerzővel).

In: Lehrerpersönlichkeit-Lehrertätigkeit-Lehrergesundheit (Hrsg.: W. Kessel).

Leipzig, 1984. 79-85. oldal

 

 1. A pedagógus pályára készülő gimnáziumi tanulók választott pályájával való azonosulásának vizsgálata.

Magyar Pszichológiai Társaság VII. Országos Tudományos Konferenciája (szerk.: Pléh Csaba és Nagy János).

Budapest, 1985. I. kötet 22. oldal

 

 1. Az érdeklődés struktúrájának vizsgálata szakmunkástanulók körében (társszerzővel).

Magyar Pszichológiai Társaság VII. Országos Tudományos Konferenciája (szerk.: Pléh Csaba és Nagy János).

Budapest, 1985. I. kötet 94. oldal

 

 1. Personal Factors in Grammar-School Student’s Professional Orientation.

21st International Congress of Applied Psyhology.

Jerusalem, 1986. 71. oldal

 

 1. A középiskolai tanulók pályaválasztási elképzeléseinek személyiség sajátosságai (társszerzőkkel).

Magyar Pszichológiai Társaság VIII. Országos Tudományos Konferenciája (szerk.: Barkóczi Ilona).

Budapest, 1987. I. kötet 50. oldal

 

 1. L’examen d’aptitude des jeunes passant l’examen d’entrée pour devenir pedagogue. Cinquieme Congres International de Psychologie du Traveil de Langue Francaise. Paris, 1988. 43. oldal

 

 1. Vocational Testing of Applicants for Educational Carreer.

Third European Conference on Developmental Psychology.

Budapest, 1988. 446. oldal

 

 1. Tedenzen und Perspektivan in der modernen Laufbahnforschung.

Konferenz der Pädagogischen Hochschule „Erich Weinert”, Band 2

Magdeburg, 1988. 22-25. oldal

 

 1. Die gruppenspezifischen Merkmale im Prozess der Berufswahl.

Konferenz für Berufspsychologie an der Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald. Greifswald, 1988. 55-58. oldal

 

 1. A bölcsészkarra felvételizők pályaalkalmasságának vizsgálata.

Magyar Pszichológiai Társaság IX. Országos Tudományos Konferenciája (szerk.: Barkóczi Ilona).

Budapest, 1989. 149. oldal

 1. Zur Theorie der Laufbahnentwicklung.

Konferenz an der Pädagogischen Hochschule „Eric Weinert” „Entwicklungspsychologische Analysen zur Herausbildung einer aktiven Lebensposition im Schulalter”

Magdeburg, 1989. 58-63. oldal

 

 1. Factors Determining of Vocational Development.

22nd International Congress Applied Psychology. Poster.

Kyoto, 1990. 5. oldal

 

 1. Berufseinstellungen von Lehrerkandidaten (társszerzővel).

Konferenz „Lehrerpersönlichkeit” der Universität Leipzig.

Ludwigsfelde, 1990. 64-65. oldal

 

 1. Persönlichtkeitsmerkmale der Berufsorientation von Gymnasiasten.

Bericht über den 37. Kongress der Beutschen Gesellschaft für Pschologie in Kiel 1990. Band 1. Kurzfassungen (Hrsg.: D. Frey).

Verlag für Psychologie Dr. C.J. Hogrefe.

Göttingen-Toronto-Zürich, 1990. 162-163. oldal

 

 1. A Theoretical Model of Career Identification (társszerzővel).

2nd European Congress of Psychology. Poster.

Budapest, 1991. 4. oldal

 

 1. A pedagógusjelöltek pályalélektani képzése.

Pszichológusképzés-Pszichológia oktatás 1. Országos Konferencia.

Miskolc, 1991. 6. oldal

 

 1. A pálya/választási/tanácsadás nemzetközi tendenciái (társszerzővel).

Magyar Pszichológiai Társaság X. Országos Tudományos Konferenciája. Előadáskivonatok.

Budapest, 1992. 127. oldal

 

 1. Paradigmenwechsel in der Heimerziehung in Ungarn.

III. European Scientific Congress on Residential and Foster Care.

Lüneburg, 1993. 56-57. oldal

 

 1. School Counselor’s Training at the University in Szeged (társszerzővel).

Mannheim, 1993. 10-12. oldal

 

 1. Unemployment and Counselling.

International Conference for Vocational Counseling.

Budapest, 1993. 77. oldal

 

 1. Persönlichkeitsregulation in der beruflichen Entwicklung von Mittelschülern.

Kongress der Schweizerischen Gessellschaft für Psychologie.

Zürich, 1993. 52. oldal

 

 1. A pálya- és pályaválasztási tanácsadók tevékenységi profilja (nemzetközi összehasonlításban).

Magyar Pszichológiai Társaság XI. Országos Tudományos Konferenciája.

Debrecen, 1994. 227. oldal

 

 1. Beraterausbildung in Mittel- un Osteuropa.

BA Euro–Beraterausbildung.

Mannheim, 1994. 25-26. oldal

 

 1. Les profils des conseillers en Hongrie.

Conference transnational de l’orientation.

Paris, 1994. 16-18. oldal

 

 1. Actual Questions of Personality’s Development among Children Living in Residential Care.

Madrid, 1994. 25. oldal

 

 1. Berufswahlvorbereitung von Pflegekindern in Ungarn.

Europäische IFCO Konferenz.

Berlin, 1994. 5-6. oldal

 

 1. Europäische Dimensionen der beruflichen Beratung.

Fachhochschule des Bundes für Arbeitsverwaltung.

Mannheim, 1995. 5-8. p.

 

 1. General Features and Role of Counseling.

Intenational Conference of Applied Psychology.

Stockholm, 1995. 6-7. oldal

 

 1. Az integrált és fakultatív tárgyak szerepe a pálya- és pályaválasztási tanácsadók képzésében (társszerzővel).

Magyar Pszichológiai Társaság XII. Országos Tudományos Nagygyűlése.

Budapest, 1996. 185. oldal

 

 1. Pályaválasztási ismeretek oktatása középiskolában (társszerzővel).

Magyar Pszichológiai Társaság XIV. Nagygyűlése.

Pécs, 1998. 186. oldal

 

 

 1. A pályák változásai és az iskolaválasztás napjainkban.

Magyar Pszichológiai Társaság XVI. Nagygyűlése.

Debrecen, 2004. 34. oldal

 

 

Továbbá jegyzem még 22 recenzió, 29 egyéb írás (újságcikk, szakmai interjú stb.) és 51 dokumentált kézirat adatait.