Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Magyar Jogtörténeti Tanszék  --  Tanszék munkatársai, elérhetőségek

PhD-hallgatóink

 

 

PhD hallgatók:

 

Dr. Nacsa Mónika

Konzulens: Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

 

Dr. Nánási László

Konzulens: Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

Abszolutórium megszerzésének időpontja 2010. április 14.

Dolgozat és a tézisek.

Doktori védés időpontja:

 

Dr. Varga Norbert:

Konzulens: Prof. Dr. Stipta István, társkonzulens: Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

Abszolutórium megszerzésének időpontja: 2004.

A dolgozat és a tézisek megtekinthetők:

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=193 vid=3429

 

Dr. Legedza Dénes

Konzulens: Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária, társkonzulens: Dr. Varga Norbert

 

Dr. Masa Gabriella

Konzulens: Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

 

Dr. Kecskés Tamás

Konzulens: Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

 

Dr. Molnár István

Konzulens: Prof. Dr. Jakab Éva, társkonzulens: Prof. Dr. Homoki-Nagy Mária

Doktori védés időpontja: http://www.doktori.hu