Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  Hírek  --  ÁJTK hírarchívum  --  ÁJTK 2012. December

Újvidéki konferencia a határon átnyúló együttműködés jegyében

webre

Az időjárás miatt ugyan nehezen, de 2012. december 15-én végül sor került az SZTE ÁJTK és az Újvidéki Egyetem jogi kara közötti, 5 éves magyar-szerb kutatási együttműködés (Harmonisation of Serbian and Hungarian law with the European Union and Cross-Border Cooperation)
első jelentős fázisára.

2012. december 21.

Az időjárás miatt ugyan nehezen, de 2012. december 15-én végül sor került az SZTE ÁJTK és az Újvidéki Egyetem jogi kara közötti, 5 éves magyar-szerb kutatási együttműködés első jelentős fázisára. Az Újvidéki Egyetem vendégül látta Karunk Karsai Krisztina dékánhelyettes-asszony által vezetett 12 tagú delegációját, hogy személyesen is megismerkedhessünk, a kutatási területeinket összevessük, és a közös munka további menetét meghatározzuk.

SAM_2007SAM_2009tabla

A konferencia keretén belül elsőként a szegedi delegáció tagjai ismertették az általuk képviselt témákat. Antal Tamás „Reforms of the Municipal Public Administration in Hungary, 1919-1929” Csatlós Erzsébet „International Law in the Practice of the Hungarian Constitutional Court”, Gácsi Anett a Fantoly Zsanettal közösen készített „A terhelt beismerő vallomásának megnövekedett szerepe az egyes külön eljárásokban”, Görög Márta „A névhez való jog kommercializálódása”; Hegedűs Andrea "Types of nonmarital cohabitations (civil partnership) in the Hungarian civil law", Heka László „A kettős állampolgárság intézménye Magyarországon és a jugoszláv utódállamokban”, Karsai Krisztina a Tatjana Lukic-csal közösen készített "Cross-Border Cooperation in Criminal Matters", Kiss Barnabás „Az alapjogok harmonizálása az EU-ban, Soós Edit „The legal framework of cross-border and transnational cooperations in the Serbian-Hungarian border area”, Szalai Anikó „Developments in the law of treaties?”, Szomora Zsolt „Alkotmányos követelmények az anyagi büntetőjogban” Szoondi Ildikó és Juhász István pedig „A Vajdasági magyarok számának alakulása” címmel tartott előadást.

SAM_2020

A kutatási együttműködésben szép számmal, 28 fővel résztvevő szerb házigazdáink élénk érdeklődéssel korreferáltak az érdeklődésüknek megfelelő témákra: Fejes István a büntető jogi, Bordás Bernadett nemzetközi magánjogi, Dušan Nikolić és Danica Popov polgári jogi, Sanja Đajić pedig nemzetközi közjogi témában szólt hozzá bővebben az elhangzottakhoz. Valódi tudományos párbeszéd alakult ki a két egyetem képviselői között, így azok is találhattak maguknak kutató partnert, akiknek ezt megelőzően még nem sikerült, a közös munka iránti lelkesedés ugyanis mindkét oldalról kifejezetten megerősödött a személyes eszmecsere hatására. A sikeres szakmai kapcsolatépítést vendéglátóink jóvoltából egy jó hangulatú, halászcsárdában elköltött ebéddel koronázhattuk meg, végszó gyanánt pedig megállapodtunk, hogy jövőre Szegeden kerül sor a tudományos kooperáció eredményeinek összevetésére, és azok egymással való ismertetésére. Ennek megrendezéséig a frissen megalakult kutatópárosok munkálkodnak majd a saját államuk szemszögéből vizsgált tudományterületükön értékes következtetések, összefüggések és tanulságok feltérképezésén.SAM_2033SAM_2034