Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Hírek  --  ÁJTK Kari Hirdető  --  Tanulmányi Osztály kari hirdető

Tájékoztató jogi asszisztens hallgatók szakmai gyakorlatának lebonyolításáról

fejlec_dekani_hivatal


Iktatószám: III-1824-108-7/2013.

Előadó: Fohsz Réka

Tájékoztató

a jogi asszisztens hallgatók szakmai gyakorlatának lebonyolításáról

 

Mint ismeretes a jogi asszisztens felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók részére a képzési terv 4. félévében Szakmai gyakorlat (KO 5kr) kurzust kell a végbizonyítvány megszerzéséhez abszolválni.

Ennek teljesítéséhez a Kar az alábbi lehetőségeket kínálja a hallgatói számára:

  1. A jogi asszisztens hallgatók a képzés 2. félévének befejezése után saját, egyéni szervezésben is letölthetik szakmai gyakorlatukat az egyetem által felsorolt gyakorlati helyek közül szabadon választva.
  2. A kötelező szakmai gyakorlat ideje két hét (kb.80 óra), amelyet saját szervezés esetén legfeljebb kétszer egyhetes bontásban (szorgalmi időszakon kívül) lehet letölteni egy vagy két gyakorlati helyen. A napi munkaidő megegyezik a foglalkoztató szervnél általánosan előírt munkaidő-beosztással.
  3. Tipikusan választható gyakorlati helyek (nemcsak Szegeden):

- bíróság

- ügyészség

- ügyvédi iroda

- közjegyzői iroda

- önkormányzat, polgármesteri hivatal

- adóhatóság (illetékhivatal)

- földhivatal (ingatlanügyi hatóság)

  1. Az egyetem írásban megkeresi a nagyobb szegedi intézmények vezetőit, hogy az őket felkereső jogi asszisztens hallgatóinkat is lehetőségeikhez mérten fogadják szakmai gyakorlatuk letöltésére.
  2. A hallgatók személyre szóló igazolást kapnak a Kar Tanulmányi Osztályától arról, hogy milyen tartalmú gyakorlat letöltésére kötelezettek, és hogy ennek letöltésére az egyetem külön felkérése nélkül is fogadhatók. Ezen igazolással kereshetik fel a kiválasztott gyakorlati hely vezetőjét.
  3. Szükség esetén – külön hallgatói kérelem alapján – az egyetem a korábbi gyakorlatnak megfelelő módon segítséget nyújt a gyakorlat letöltéséhez az egyetem által meghatározott kötött időben és helyen (a 3. félév utolsó, illetve a 4. félév első hetében). A központi szervezés igénylésére irányuló kérelmet legkésőbb folyó év október 31-ig kell a hallgatóknak a Tanulmányi Osztályon leadniuk.
  4. A szakmai gyakorlat egyéni teljesítéséről szóló igazolást (a Kar Honlapjáról letölthető formanyomtatványon), a hallgató utolsó aktív félévében az aktuális Kari naptár szerinti záróvizsga jelentkezési lap leadásával egyidejűleg a Tanulmányi Osztályon kell leadnia.

A Szakmai gyakorlat sikeres teljesítéséről szóló igazolást a Kar Tanulmányi Osztályán a 4. félévi kurzusfelvétellel egyidejűleg a kurzusfelvételi időszak lezárulásának időpontjáig kell benyújtani.

 

Szeged, 2013. június 25.

Tisztelettel:

Dr. Blazovichné Dr. Gellén Klára

oktatási dékánhelyettes 

Igazolás szakmai gyakorlat saját szervezéséhez

 

Igazolás szakmai gyakorlat teljesítéséről