Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Alkotmányjogi Tanszék  --  Záróvizsgázóknak - tételsorok, segédanyagok
Záróvizsgázóknak - tételsorok, segédanyagok
Információk záróvizsgázóknak

A tananyag alapját a Trócsányi-Schanda könyv 2013-as változata képezi!


Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba - Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei, második, átdolgozott kiadás, hvgorac, Budapest, 2013


Sári János - Somody Bernadette: Alapjogok - Alkotmánytan II (Osiris, Budapest, 2008) - Ez a kötet kizárólag a honlapon elérhető, az egyes alapjogokra vonatkozó hatályosításokkal együtt képezi a záróvizsga-felkészülés alapját. (NB Az Alapjogi tansegédlet c. fájl legutóbbi frissítése: 2013. tavasz)

Az ügyészség (303 KB)
Részletek