Szegedi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Ahol tudás és szándék találkozik

Karunkról  --  Szervezeti felépítés  --  Tanszékek / Intézetek  --  Jogbölcseleti és Jogszociológiai Tanszék  --  Tanszéki Hirdető
Tanszéki Hirdető
Vizsgaidőpontok
A vizsgaidőpontok itt megtekinthetők
4._JI_program (78 KB)
Részletek
A Jogelméleti Szemle című internetes szakfolyóiratban jogelméleti és jogszociológiai jellegű írások, a különböző jogági tudományok területéhez tartozó, valamint politológiai és társadalomelméleti tanulmányok kerülnek közzétételre. (szerkesztő: Prof. Dr. Pokol Béla)